PO RUSSKIPOLSKIFRANCAISDEUTSCHENGLISHČESKY ÚVODNÍ STRANA MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ZLINSKY KRAJ OLOMOUCKY KRAJ JIHOMORAVSKY KRAJ PARDUBICKY KRAJ KRALOVEHRADECKY KRAJ LIBERECKY KRAJ VYSOCINA PRAHA STREDOCESKY KRAJ USTECKY KRAJ JIHOCESKY KRAJ PLZENSKY KRAJ KARLOVARSKY KRAJ FOLKLORNÍ SDRUZENÍ ČESKÉ REPUBLIKY CESKY ROZHLAS BESKYDY-VALASSKO SLEZSKA HARTA CZECH TOURISM
Jeudi 29.02.2024
Recherche
  Centre de recherche
Indice de la République Tcheque
INFOS DE BASE
  Infos de base sur la Tchéquie
Le meilleur de la Tchéquie
Régions en Tchéquie
Régions touristiques
Turistické oblasti
Villes et municipalités
Eurorégions
Microrégions et associations
Régions pittoresques
ACTUALITÉS ET ACTIVITÉS
  Actualités et nouvelles
Databanque des activités
Activités folkloriques et festivals
Activités touristiques
PRAGUE - COEUR D´EUROPE
  La ville de PRAGUE
Centres d´accueil de Prague
Calendrier d´activités a Prague
Thermalisme
  Stations balnéaires
Assurance-maladie
Tourisme de congres
  Expositions et parcs des expositions
Centres de congres
Organisation des expositions et promotion
Congres et conférences
Foires et expositions
Tourisme et loisir
  Centres d´accueil
Culture et divertissement
Monuments de l´UNESCO
Monuments et architecture
Monuments ecclesiastiques
Châteaux-forts et châteaux
Vacances actives
Tourisme pédestre
Agrotourisme
Cyclotourisme
Aquatourisme et sports
Tourisme du vin
Sport et relaxation
Club des touristes tcheques
Agences de voyages
Folklore et Traditions
  Folklorní sdružení
Ensembles folkloriques
Festivals folkloriques
Traditions folkloriques et coutumes
Métiers traditionels et produits
Nature et sa protection
  Biosférická rezervace UNESCO
Sites classés
Přírodni zajímavosti
Grottes et abysses
Vrcholy, hřebeny, sedla
Fauna a flora
Sentiers touristiques
Hébergement et alimentation
  Terrain de camping, campement
Hotels, Pensions
Chaty a chalupy
Résidences de vacances
Autre hébergement
Restaurants
Příjemné posezení
Specialités gastronomiques
Commerce et services
  Services pour automobilistes
Centres d´achats
PROMOTION DE L´ENTREPRISE
  Occasions d´investissement
Secteur financier et l´assurance
Immobiliers a vendre
Production industrielle
Production alimentaire
Království perníku

Metodika turistických informačních center

Turistická informační centra (TIC) jako součást informačního systému cestovního ruchu České republiky
Definice
TIC má charakter veřejné služby, poskytované na základě společenské objednávky státní správy a samosprávy jako součást informačního systému cestovního ruchu, jenž zahrnuje:
 • odbornou pracovní sílu
 • technické prostředky a vybavení (prostory, počítače, software, telekomunikační prostředky
 • provozní finance
 • obecně platné systémové normy a pravidla včetně základních standardů rozsahu a kvality poskytovaných služeb
Obsah činnosti TIC
 1. Hlavní činností TIC je bezplatné poskytování informací veřejnosti v souladu s filozofií zákona č.106/99 Sb.. o svobodném přístupu k informacím, a to v rozsahu a kvalitě specifikované pro příslušnou kategorii TIC.
 2. Doplňkovou činností TIC jsou služby poskytované za úplatu, např. prodej upomínkových předmětů, vstupenek, průvodcovské služby, směnárna, kopírování, činnosti reklamní, poskytování speciálních informací, tvorba a organizování turistických produktů,...
Vícezdrojové financování TIC
 1. Náklady na hlavní činnost, tzn. bezplatné poskytování informací veřejnosti, je nutno hradit z veřejných zdrojů dle stanoveného kalkulačního vzorce např. příspěvkem v určité výši na každou hodinu provozní doby pro veřejnost od státu, samosprávy a z výtěžku vlastní doplňkové činnosti.
 2. Náklady na doplňkovou činnost jsou plně hrazeny ztržeb za tuto činnost.
 3. Pro realizaci konkrétních projektů lze vněkterých případech usilovat o získání financí od soukromých investorů, z grantů či dotací zveřejných zdrojů.
Společenský význam TIC
TIC je nejdůležitějším článkem praktické propagace města, okolního regionu i celého státu s ekonomickým přínosem. Jeho úkolem je zdarma poskytnout návštěvníkovi všechny důležité informace a navázat s ním lidsky přívětivý kontakt, aby byl při pobytu spokojen, aby jeho pobyt byl co nejdelší, aby v regionu zanechal co největší útratu a aby se do něj i opakovaně vracel.
Informační gesce TIC
Rozsah a obsah poskytovaných informací TIC pro danou kategorii je vyplývá ze společenské objednávky a obvyklého standardu v ČR a zemích EU. V minimální variantě zahrnuje:
 • informace pro turisty a návštěvníky
 • informace pro místní občany
Právní forma TIC
Rozhodující je rozsah a kvalita poskytovaných služeb v hlavní činnosti, tzn. při bezplatném poskytování informací, a nikoli právní forma existence TIC, jež může být v ČR:
 • příspěvkovou či rozpočtovou organizací státní správy
 • orgánem samosprávy
 • příspěvkovou nebo rozpočtovou organizací samosprávy
 • obecně prospěšnou společností
 • zájmovým sdružením právnických osob
 • nadací či fondem
 • občanským sdružením
 • společností s ručením omezeným
 • akciovou společností
 • veřejnou obchodní společností
 • družstvem
 • fyzickou osobou
Vztah kzákonu č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Tento zákon upravuje poskytování informací povinnými subjekty obecně, tzn. že se vplném rozsahu vztahuje i na oblast turistických informací. Pokud TIC není povinným subjektem ze zákona, mělo by - podle našeho názoru - na sebe převzít přesně vymezený okruh povinností z tohoto zákona při výkonu veřejné služby bezplatného poskytování informací na základě smlouvy spovinným subjektem, tzn. s orgánem státní správy nebo územní samosprávy.
Živnostenské listy
Zřizovatel TIC si musí na živnostenském úřadě vyřídit živnostenské listy na všechny činnosti, které provozuje samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených zákonem č.455/91 Sb., o živnostenském podnikání (pokud nejsou splněny všechny tyto podmínky, živnostenský list není pro danou činnost nutný).
Místo a nájemní smlouva
Pro provozování je nejvýhodnější prostor patřící městu, který je umístěn vpřízemí na frekventovaném místě vcentru a přístupný zulice. Velmi důležitá je možnost informace veřejnosti o nabídce provozovaných aktivit a zboží prostřednictvím výlohy nebo alespoň vitríny (co není vidět, to se neprodá). Vzhledem kpožadavkům živnostenského úřadu je nutno na dveře umístit informace o provozovateli (jméno, adresa, telefon/, otvírací dobu - lze upravovat). Tento prostor je vhodné pojistit proti vloupání a aktuálním živlům.
Vybavení nábytkem
Při návrhu vybavení TIC je třeba mít na mysli počet a organizaci pracovišť. Je třeba vyčlenit prostor pro:
 • pracoviště operátora informačního systému spočítačem
 • jednací místo pro styk sklientem (stolek a 3 židle)
 • prodejní pult spokladnou (navrhnout s policí na tašku zákazníka)
 • prodejní regály
 • příruční sklad
 • sociální zázemí (věšák na kabáty, police na tašky, vařič na kávu, stolek na nádobí, lednička)
 • prostor pro další kancelářskou techniku (telefon, fax, kopírka, videopřehrávač, rádio)
Umístění nábytku by mělo zaručovat všem pracovníkům i návštěvníkům dostatečné prostory pro pohyb. Jako podlaha se osvědčuje dlažba, která se dá snadno setřít. Vzhledem k velké frekvenci zákazníků se nedoporučují jakékoliv koberce. Zhoršují prašnost prostředí, která výrazně zvyšuje poruchovost počítačů a působí i zdravotní problémy.
Výzdoba
Na stěnách prostoru by měla být na přístupném místě dostatečně velká mapa města, případně i okolního regionu pro názornou práci se zákazníkem. Není na škodu i velká letecká fotografie historického centra města.
Další výzdoba by měla být zaměřena na propagaci daného regionu formou:
 • plakáty
 • obrázky
 • fotografie
Je dobré nezapomenout na trochu zeleně - v případě nedostatku světla i umělé.
Energie, telefon
Provozovatel samostatného TIC musí uzavřít smlouvy s dodavateli energie (voda, plyn, elektřina) a zřídit telefonní linky - perspektivně 2-3.

Diskusní fórum čtenářů
(prozatím 1 názor)

01.11.2004 v 00:38Milan Turek, TIC Liberec

Metodika TIC Vámi popsaná je zajímavá, leč praxe podle místa vyžaduje především zaměstnance, pracovníka s univerzálními znalostmi, hlavně pak je nutná znalost jazyků. Nábytek zas tak rozhodující není, pořádáme třeba přednášky a výstavy, na to je nutné zcela jiné vybavení. Infocentra plní mimo informační činnosti činnosti obchodní a ekonomické, třeba akvizici upomínkových předmětů, mohou být i edičními centry ap. Jablonecké íčko vydává bezvadné materiály.


Copyright 1998-2024 © www.infoSystem.cz,
součást prezentačního a rezervačního systému Doménová koule ®
VELETRHY
FOLKLORNÍ AKCE A FESTIVALY
TURISTIKA